Sjamanisme

Sjamanisme is de oudste (natuur)religie die door vele volken en stammen op eigen wijze werd beoefend.
Sjamanisme volgens het woordenboek: De aanduiding voor een complex van geloofsopvattingen en handelingen rond een sja-maan: een man (soms een vrouw) die in staat is in contact te treden met geesten en die dat meestal doet om zieken te genezen (de tovenaar of medicijnman van een stam). 

In alle werelddelen heeft het sjamanisme haar eigen specifieke vormen en uitingen. Maar de overeenkomsten zijn groter..
Overal leert het sjamanisme ons dat alles wat bestaat en leeft een ziel heeft. Alles op aarde is samenhangend, we zijn verbonden met alle andere levensvormen zoals de aarde, de zee en de rivieren, de sterren en de wind, alle dieren, planten en bomen…
Een sjamaan is een man of een vrouw die geleerd heeft (of vroeger zo werd opgevoed) om de zintuigen te gebruiken en in verbinding met het hart naar verborgen werkelijkheden te reizen. De sjamaan reist naar de niet alledaagse wereld om het spirituele aspect van ziektes te leren kennen , voert Soul Retrievals uit, vindt verloren kracht terug en verwijdert spirituele blokkades.

Het is de rol van de sjamaan in de gemeenschap om harmonie en balans te bewaren tussen de mensheid en de krachten van de natuur.

Trancereizen
Er bestaan veel verschillende ceremonies die sjamanen uitvoeren.
Een van de belangrijkste is de trancereis. Een sjamaan kan in een veranderde staat van bewustzijn komen en buiten de tijd reizen in verborgen werkelijkheden die velen de niet alledaagse werkelijkheid noemen.
In deze verborgen werkelijkheden zijn helpende spirits die hun steun aanbieden en gids willen zijn en ook hun genezende hulp voor al het leven op aarde willen inzetten.

Sjamanen gebruiken, drums of ratels om in deze veranderde staat van bewustzijn te gaan die de vrije ziel van de sjamaan in staat stelt om op reis te gaan in onzichtbare werelden.
De onzichtbare, verborgen werelden waar de sjamaan naar toe reist zijn bekend als de beneden wereld, de midden wereld en de boven wereld.

Sjamanen kijken naar de spirituele vorm van ziekte die zich emotioneel of fysiek kan manifesteren.

Wolf ratel voor- & achterzijde
Foto: tweezijdige Wolf ratel